خدمات ما

چرا برش لیزری در تبریز با آذرانرژی

افتخار ما دقت برش و تحویل سفارش در اولین فرصت است

دقت برش بالا

دستگاه برش لیزر با قدرت و انرژی بالایی انواع فلزات و آلیاژهای غیرآهنی برش لیزری فلزات در تبریز است.

دستگاه پیشرفته

دستگاه پر قدرت فایبر برش فلزات با قدرت ۲ کیلووات یکی از بهترین برش لیزری در تبریز است.

مشتری مداری

مشتریان ما در اولویت هستند و رضایت و آرامش خاطر آنها مهم ترین هدف ماست در برش لیزری شمالغرب است.