آلیاژ غیرآهنی

برش لیزری آلیاژهای غیرآهنی

برش لیزری موادی مانند آلومینیوم و مس نیز امکان پذیر است.